Industrial Plan&Pro iz Vršca

Osnovani smo  2020.  od  strane grupe eksperata sa višegodišnjim iskustvom  u projektovanju i izvođenju savremenih HVAC sistema prvenstveno namenjenih industriji. Naš cilj je ponuditi jedinsveno rešenje koje odgovara specifičnosti zahteva za čiste sobe, konditorsku industriju, mesno prerađivačku industriju, kao i za sve ostale grene industrije gde je pobreno ostvariti usko kontrolisne uslove za vlagu i temperaturu.

Naše usluge odose se na:

  • Dizajn
  • Konsalting
  • Planiranje
  • Nadzor
  • Predstavništvo
  • Dijagnostika postojećih HVAC sistema